Upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

DOZVOLA VRIJEDI GODINU DANA

Punomoć se izdaje odmah i vrijedi najviše godinu dana,
a možete je izvaditi u prostorijama Auto kluba Končar.

Punomoć za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

 

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu je međunarodno priznati unificiran dokument kojim vlasnik vozila drugoj osobi dozvoljava prelazak granice i upravljanje vozilom u inozemstvu. Obrazac Dozvole sadrži tekst na tri jezika: hrvatskom, engleskom i francuskom.

Potrebna vam je kada upravljate tuđim vozilom izvan granica Republike Hrvatske i služi kao dokaz upravljanja vozilom uz pristanak vlasnika.

Dozvola se može izdati vozačima samo za vozila u vlasništvu hrvatskih državljana koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

Dozvola se izdaje odmah i vrijedi najviše godinu dana, a možete je izvaditi u prostorijama Auto kluba Končar.

 

Izdavanje punomoći za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu se obavlja u periodu od:
PON – PET: 8:00  16:00 sati

Fizička osoba

Potrebni dokumenti:

 1. Važeća osobna iskaznica (ili putovnica) vlasnika vozila,
 2. Prometna dozvola vozila za koje se traži Dozvola,
 3. Važeća osobna iskaznica (ili putovnica) korisnika,
 4. Važeća vozačka dozvola korisnika,
 5. Ovjerena punomoć (ako vlasnik nije prisutan).

Vlasnik vozila – fizička osoba, predočava osobnu iskaznicu ili putovnicu te prometnu dozvolu vozila za koje se traži Dozvola, a korisnik vozila važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu i vozačku dozvolu. Ako je korisnik vozila državljanin trećih zemalja kojima Republika Hrvatska kao putnu ispravu priznaje isključivo putovnicu, u postupku izdavanja Dozvole Izdavatelju mora predočiti putovnicu.

Vlasnik i korisnik vozila moraju biti prisutni prilikom izdavanja Dozvole. Dozvola se bez prisutnosti vlasnika vozila može iznimno izdati pod niže opisanim uvjetima.

Iznimno, ne traži se prisutnost vlasnika vozila – fizičke osobe ako korisnik vozila posjeduje punomoć vlasnika vozila – fizičke osobe, ovjerenu po javnom bilježniku ili od strane diplomatskih i drugih predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, kojom je ovlašten ishoditi izdavanje Dozvole ispred ovlaštenog izdavatelja. Ako je potrebna javnobilježnička punomoć izdana na stranom jeziku i ovjerena po stranom javnom bilježniku, ista mora biti prevedena na hrvatski jezik po nekom od ovlaštenih sudskih tumača u Republici Hrvatskoj.

Pravna osoba

Potrebni dokumenti:

  1. Izvadak iz sudskog registra,
  2. Važeća osobna iskaznica (ili putovnica) prisutne osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe – vlasnika vozila,
  3. Prometna dozvola vozila za koje se traži Dozvola,
  4. Važeća osobna iskaznica (ili putovnica) korisnika,
  5. Važeća vozačka dozvola korisnika,
  6. Ovjerena punomoć (ako vlasnik nije prisutan).

  Vlasnik vozila pravna osoba, po osobi ovlaštenoj za zastupanje predočava izvadak iz sudskog registra, prometnu dozvolu vozila za koje se traži Dozvola te osobnu iskaznicu ili putovnicu prisutne osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe – vlasnika vozila. Korisnik vozila predočava važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu i vozačku dozvolu. Ako je korisnik vozila državljanin trećih zemalja kojima Republika Hrvatska kao putnu ispravu priznaje isključivo putovnicu, u postupku izdavanja Dozvole Izdavatelju mora predočiti putovnicu.

  Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe – vlasnika i korisnik vozila moraju biti prisutni prilikom izdavanja Dozvole. Dozvola se bez prisutnosti vlasnika vozila – pravne osobe može iznimno izdati pod niže opisanim uvjetima.

  Iznimno, ne traži se prisutnost vlasnika vozila – pravne osobe ako korisnik vozila posjeduje punomoć vlasnika vozila – pravne osobe, ovjerenu po javnom bilježniku ili od strane diplomatskih i drugih predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, kojom je ovlašten ishoditi izdavanje Dozvole ispred ovlaštenog izdavatelja. Ako je potrebna javnobilježnička punomoć izdana na stranom jeziku i ovjerena po stranom javnom bilježniku, ista mora biti prevedena na hrvatski jezik po nekom od ovlaštenih sudskih tumača u Republici Hrvatskoj.

Pravilnik o dozvolama

Skini PDF dokument ovdje

Punomoć - fizička osoba

Skini PDF dokument ovdje 

Punomoć - pravna osoba

Skini PDF dokument ovdje 

Punomoć se izdaje na tri jezika:
hrvatskom, engleskom i francuskom

Dozvola se može izdati vozačima samo za vozila u vlasništvu hrvatskih državljana koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

Članstvo u HAK-u 

Učlanite se još danas jer sigurnost je veća uz članstvo
te ostvarite posebene pogodnosti tijekom cijele godine.

Kontakt

+385 1 3028 043

+385 1 3639 094

+385 98 412 570

ak-koncar@hak.hr

auto-skola-koncar@zg.t-com.hr

Dragutina Golika 83a, Zagreb